THEORIEOPLEIDING

Voor de theorieopleiding
heb je een aantal boeken
nodig. De meeste op-
leidingen gebruiken het
boek van Mosbach. Daar-
naast zijn er voor radio/
telefonie nog twee boeken
nodig en voor menselijke
prestaties ook nog een.